Trainingen

De trainingen die TolkInsigne sinds 2006 ontwikkelt en aanbiedt richten zich op tolkvaardigheden, attitude, doelgroepen en specifieke settings. Er wordt in kleine groepen getraind en er kunnen diverse experts, gastsprekers en gastdocenten vanuit het werkveld worden ingezet.
Sommige trainingen worden specifiek voor tolken of schrijftolken aangeboden, in andere trainingen worden beide tolkgroepen gecombineerd, waarin aandacht is voor het eigen leerproces en de praktijk.
Onderstaand vindt u een korte impressie van de trainingen die TolkInsigne in de loop van de tijd heeft aangeboden. Is er behoefte aan herhaling van een training, geef dit dan aan via de mail, bij voldoende belangstelling kan deze nogmaals georganiseerd worden of voor bedrijven op maat worden aangeboden.

Settings:

Internationaal (schrijftolken en tolken)
Tolken in internationale settings voor een buitenlandse reis of een congres. Praktisch wordt er geoefend met vertalingen naar een andere vreemde taal, Engels en Duits.
In 2009 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Komt een tolk bij de dokter (schrijftolken en tolken)
Tolken in medische settings, met aandacht voor anatomie, informatie over ziektes en ziektebeelden en slecht nieuws gesprekken en rollenspelen.
In 2007 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Tolken in de GGZ (schrijftolken en tolken)
Tolken in de geestelijke Gezondheidszorg met aandacht voor de rol van de tolk en de samenwerking met de therapeut; Het tolken binnen twee verschillende culturen en wat voor problemen we dan tegen kunnen komen; De psychopathologie en de verschillen tussen de bepaalde psychische aandoeningen en de uitingen van de cliënten in gedrag.
In 2008 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Tolken in justitiesettings (schrijftolken en tolken)
Een tweedaagse introductie voor het tolken in Justitiële settings met aandacht voor de procesgang, verhoren en tolkvaardigheden binnen justitie. De tweede dag wordt alle theorie gekoppeld aan de praktijk van de tolken door oefeningen.
In 2006 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Tolken in Justitie in zedenzaken (schrijftolken en tolken)
Een vervolgtraining op de workshop Tolken in justitiesettings. Experts kunnen de tolk precies vertellen wat er wordt gewenst qua houding en vertaling in de praktijk in zedenzaken.
In 2006 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Tolken voor allochtone doven (tolken NGT)
Er wordt in theorie én praktijk uitgebreid aandacht besteed aan: creatief taalgebruik, visualiseren van een uiting, intunen op de dove allochtone cliënt. Deze training is ook op maat aangeboden aan GGMD.
In 2010 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Tolken voor kinderen en pubers (tolken NGT)
Een tweedaagse workshop waarin aandacht is voor de ontwikkeling van het dove kind tot jong volwassene en wat ze nodig hebben in communicatie. De tweede dag is er ruimte voor oefening van het tolken voor kinderen en pubers met feedback van dove docenten.
In 2008 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Toekomst voor tolken (schrijftolken en tolken)
Tolken voor doven met een CI. Wat heeft dat voor gevolgen voor onze vak als tolk? Welke tolkvaardigheden worden van ons verwacht? Een workshop die tolken en schrijftolken klaarstoomt voor de toekomst.
Trainingstraject Tolkwerk in de kerk (tolken NGT)
In dit trainingstraject gaan tolken 3 bijeenkomsten aan de slag met de onderliggende betekenis van christelijke teksten, vertaalopties, zang, preek, formulieren, etc. en kunnen de tolken zelf materiaal inbrengen.

Algemeen:

Kwaliteit ben je zelf! (schrijftolken)
Een workshop waarin ruimte is voor training van NMG en spelen met Nederlandse taal,grenzen stellen en flexibel zijn als tolk en begeleide intervisie.
Kwaliteit ben je zelf! (tolken NGT)
Een workshop waarin ruimte is voor NGT training van loskomen van het Nederlands, stemtolken, grenzen stellen en flexibel zijn als tolk en begeleide intervisie.
Live tolken(schrijftolken en tolken)
Een workshop waarin je in veiligheid live kan tolken en er iemand over je schouder mee kijkt. Waar je feedback krijgt en waar direct tips worden aangereikt voor de volgende oefening.
Mag ik gezien worden? (schrijftolken en tolken)
Als tolk dien je je meer en meer te onderscheiden en je zelf te verkopen als merk. Wat heb je te bieden ten opzichte van andere concullega’s ? In deze training word je jouw eigen kwaliteiten bewust en hoe je die kan inzetten in het veelzijdige vakgebied.
Spelen met taal (tolken NGT)
Een tolk moet kunnen spelen met taal om een verscheidenheid in vertalingen te kunnen bieden. Middels verschillende speelse werkvormen wordt in deze workshop de reikwijdte van NGT van de tolken vergroot.
In 2009 ontwikkelt in oude Tolkinsigne samenstelling i.s.m. Suzanne Heuft en Marjon Nijman.
Stemtolken (tolken NGT)
Tweedaagse workshop gegeven door dove en horende trainers, waarin op de eerste dag tolktechnieken en strategieën worden getraind en er op de tweede dag live in kleine groepjes wordt geoefend met dove gasten.
Trainingstraject Tolken Plus (tolken NGT)
Een trainingstraject van 5 bijeenkomsten waarin de tolk zich focust zich op breed inzetten van localisatie, verbanden, rolnemen versus classifiers en vertaalopties. En oefent de tolk met strategieën voor tolken en stemtolken.
Trainingstraject Visueel NGT gebruik (tolken NGT)
Bij het Visueel NGT traject van 5 bijeenkomsten werken we vanuit de rijke Nederlandse Gebarentaal. We kijken naar verschillende NGT uitingen van doven, gaan die analyseren en ontdekken wat we daarvan zelf kunnen toepassen in onze vertalingen en leren hierdoor ook beter te stemtolken.
Schrijftolken met emoties (schrijftolken)
De volgende onderwerpen komen aanbod: het weergeven van verschillende emoties en intonatie in de vertaling, hoofdlijnen, samenvatten en geheugenstrategieën.
Spelling en intervisie (schrijftolken)
In deze workshop is er middels grappige werkvormen aandacht voor spelling in theorie en praktijk. In de middag wordt er geoefend met het toepassen van verschillende intervisiemethodieken.