Tolkwerk in de kerk

Tolk jij vaak in de kerk of christelijke setting, of heb je nog geen ervaring, maar lijkt het je wel een uitdaging om hier te tolken? Heb jij behoefte om je te verdiepen en te verbeteren in je tolk- en vertaalvaardigheden voor deze setting? En wil je daarnaast sparren met collega’s over verschillende vertaalopties? Dan is deze dag voor jou.

De trainingsdag ‘Tolkwerk in de kerk’ biedt o.a. antwoorden op de volgende vragen:
“Welke vertaalopties zijn er voor één en dezelfde tekst?”, “Hoe vertaal ik nog beter de bijbelteksten en een preek?” “Moet ik liederen in NmG of NGT tolken of kan ik dat afwisselen, en op welke wijze?”

Programma: Op de trainingsdag Tolkwerk in de kerk, zal er aandacht zijn voor:

  • Analyseren van de opbouw van christelijke teksten en de gevolgen daarvan op de vertaling
  • Tolken van bijbelteksten en de preek
  • Tolken van liederen en keuzes daarin voor NMG of NGT
  • Verzamelen van meerdere vertaal- en tolkopties
  • Uitbreiden van visualisatie en lokalisatie (horizontaal en verticaal)
  • Rolnemen versus classifiërs, wanneer kan en mag je die inzetten
  • Creatieve werkvormen en speels, oplossingsgericht leren
  • We zullen ons niet richten op christelijk gebarenlexicon, wél op creatief taalgebruik.
  • Huiswerk ter voorbereiding
Experts: Martie Emmerzaal is sinds 1999 gediplomeerd docent tolkvaardigheden en werkt, na haar ervaring als docent op de HU, nu als docent op de opleiding voor Gerechtstolken en vertalers SIGV. Tevens is zij gediplomeerd academisch coach en counselor. Martie is reeds meer dan 25 jaar tolk Gebarentaal met een brede staat van dienst. Humor, positiviteit, daadkracht en leren vanuit veiligheid in vertrouwen zijn haar speerpunten. Zij is actief belijdend lid van een PKN samen-op-weg gemeente in Gouda.
Data: Vrijdag 1 november 2019 van 9:30-17:15uur
Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Kosten: Voor de trainingsdag betaal je € 210,- (incl. lunch, excl. BTW).
Voor wie: 8-12 gediplomeerde tolken NGT, die behoefte hebben aan een dag waarin ze zich kunnen richten op één onderwerp, het tolken voor christelijke settings. Tolkcollega’s die elkaar daarin willen ondersteunen, nieuwsgierig zijn naar andere vertalingen én die leergierig zijn om het vak onder de knie te krijgen.
Nascholing: De training is goedgekeurd als nascholing door de Stichting RTGS, onder nr 25555, voor totaal 6 uur:
6 uur Taal- en tolkvaardigheden [categorie 1]
Leerdoelen: Bekijk de leerdoelen voor deze training in de volgende PDF:
Leerdoelen ‘Tolkwerk in de kerk’
Aanmelding: Aanmelden en inschrijven doe je door het invullen en online verzenden van het onderstaande formulier.
Na verzending van je aanmelding ontvang je direct een ontvangst-bevestiging.
Je inschrijving wordt definitief na betaling van € 254,10 (cursusgeld incl.BTW) op bankrekening NL15 INGB 0004 2833 67 t.n.v. M.A.J. Emmerzaal-Boelens te Gouda onder vermelding van ‘Tolkwerk in de kerk‘.
Let op: vol is vol! Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.
Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl

Aanmeldingsformulier:

Deze training is nu gesloten voor inschrijving, neem contact op via het contactformulier voor eventuele vragen of informatie.