Tolk
Tolk Insigne
Tolk Insigne
Tolk Insigne
Tolk Insigne
Tolk Insigne
Tolk Insigne
Tolk Insigne

Tolk Insigne

Voor Training en Coaching van Tolken

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De gezondheid van onze klanten en onszelf staat vanzelfsprekend op de eerste plaats.

Tolk Insigne

TolkInsigne

Taal brengt mensen in contact. Gebarentaal brengt mensen in beweging. Echt contact krijgen we door vloeiende communicatie, het maakt ons volwaardige mensen.

Tolken hebben een schitterend vak; zij mogen een sleutel zijn in communicatie. Als tolk wil je vloeiend Nederlandse Gebarentaal beheersen en betrouwbaar zijn in je vertalingen én je in balans kunnen bewegen in het pittige en veelzijdige werkveld. Dat je daarin kunt en wilt groeien is evident.
 

Tolk Insigne

TolkInsigne is dé organisatie die in dit proces met tolken wil oplopen en een brede ondersteuning op maat aanbiedt. Je kunt zoals een ‘pad-vinder’ je eigen ‘insignes’ behalen voor het tolken, waardoor jij je professioneel kan onderscheiden. Dit kan via trainingen, coaching of intervisie die naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk en eigen behoefte.
 

Tolk in Sign

TolkInsigne richt zich op het trainen en ondersteunen van ‘Tolk in Sign’: tolken Nederlandse Gebarentaal, schrijftolken en studenttolken.

Voor bedrijven en instellingen, die werken met doven en slechthorenden, biedt TolkInsigne trainingen op maat om personeel ‘gebarentaalvaardiger’ en ‘doofvriendelijk’ te laten functioneren.

Als Tolk Nederlandse Gebarentaal ben ik zelf nog dagelijks te vinden in de praktijk in alle voorkomende tolksituaties. Ik ben meer dan 25 jaar tolk en gespecialiseerd in het justitiële domein. Door mijn expertise kunt u mij inzetten in alle situaties en in complexe settings.

Martie Emmerzaal-Boelens
 
Tolk Nederlandse Gebarentaal (1989)
Gerechtstolk in strafzaken-NGT (SIGV)
Docent tolkvaardigheden (SIGV)
Academisch Coach en counselor voor tolken (ACC)
Geregistreerd Intervisor (RTGS)

Tolk Insigne

Training

We kunnen als Tolken Gebarentaal en schrijftolken op alle maatschappelijke terreinen worden ingezet. Door de diversiteit van het tolkenvak wordt veel gevraagd van onze taal- en tolkvaardigheden, tolkhouding, flexibiliteit, professionaliteit en samenwerkingsvermogen. Het geeft een goed gevoel als je met voldoende zelfvertrouwen en vaardigheden alle tolkopdrachten kunt aanpakken die je wilt.
De workshops en trainingstrajecten, die TolkInsigne organiseert, geven je daarbij de gewenste ondersteuning. Ze sluiten nauw aan bij de veelzijdigheid, die in praktijk wordt gevraagd.

Werkwijze

Elke tolk heeft al waardevolle vaardigheden in zijn of haar koffer; iets dat jou juist zo uniek maakt in het werkveld. Door je bewust te worden van die kwaliteiten kan je deze inzetten en aanscherpen voor nieuwe of moeilijke tolksituaties.
Als trainer en coach ga ik er vanuit dat je in een ontspannen veilige sfeer beter kunt leren. Door individuele aandacht en het gebruik van speelse werkvormen proberen we die sfeer direct bij het begin van een training neer te zetten. Naast motiveren, stimuleren en aanmoedigen ga ik het aangeven van verbeterpunten en confrontatie niet uit de weg.

Trainingen open voor inschrijving:

Dit zijn de huidige trainingen waarvoor nog ingeschreven kan worden. Klik op de training van je interesse voor uitgebreide informatie over de inhoud. Onder de desbetreffende informatie vind je het online aanmeldingsformulier voor inschrijving.

Trainingen gesloten voor inschrijving:

Dit zijn trainingen die momenteel draaien of vol zijn geboekt. Je kunt je hiervoor niet meer inschrijven. Is de training vol en wil je alvast een plaats reserveren voor een volgende sessie, klik dan hier om dit via een mailtje aan te geven en naar de contactpagina te gaan.

Maatwerk / Idee

TolkInsigne speelt graag in op de vragen vanuit het werkveld. Heb je behoefte aan de herhaling van een training die eerder is aangeboden, of wil je graag een nieuw onderwerp behandeld zien, schroom dan niet om een mailtje te sturen Het ontwikkelen van trainingen op maat, op het gebied van Gebarentaal of tolkvaardigheden, is altijd mogelijk.
Bedrijven, die werken met doven en slechthorenden, kunnen daarbij uiteraard hun specifieke wensen inbrengen. klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Tolk Insigne

Coaching

Een frisse blik over je schouder is in ons solitaire tolkenvak op verschillende momenten waardevol. Soms ervaar je dat je beter zou kunnen en beter zou willen functioneren. Of je wilt na jaren zelfstandig werken als tolk of schrijftolk eens de stand van zaken opmaken, waarin je samen met iemand kijkt naar je sterke kanten en waar je nog puntjes op de i kunt zetten. Of je wilt als studenttolk persoonlijke begeleiding op een heel andere manier. TolkInsigne biedt je die frisse blik!

Samen kijken we waar jouw kracht en passie ligt als tolk, wie jij als unieke tolk mag zijn. Je krijgt persoonlijke ondersteuning op punten die voor jou belangrijk zijn. Naast tolkvaardigheden en het aanpassen van vertalingen voor specifieke doelgroepen, kan je bij TolkInsigne ook terecht als je eens wilt sparren over je werk en of je nog de goede richting uitgaat. Het is altijd op maat en jij bepaalt het pad.

Naast coach ook vertrouwenspersoon

Door mijn jarenlange ervaring als coach en als tolk in de meest pittige settings en binnen justitie kan ik je ook ondersteunen met mijn kennis en kunde als vertrouwenspersoon. Het is een hele kunst om als tolk overal goed te kunnen functioneren en om goede beslissingen te nemen in pittige settings. Je staat er niet alleen voor! Zijn er zaken die precair of heftig zijn en waar je behoefte hebt aan een luisterend oor, een gezamenlijke analyse en ondersteuning bij vervolgstappen? Voel je welkom. Je kunt denken aan vermoeden van mishandeling, agressie of geweld. Aan situaties van grensoverschrijdend gedrag tegenover een cliënt of tegenover jou als tolk. Of een klacht die je gehoord hebt en waarbij je jouw eigen functioneren wilt gaan analyseren en er lering uit wilt trekken en vertrouwen kunt herstellen.

Reacties van coachees:

“Als studenttolk ben ik meerdere keren gecoacht door Martie om mijn tolken naar een hoger niveau te brengen. Samen wordt er gekeken naar wat ik al kan, wat ik al goed doe en vanuit daar wordt gewerkt. Martie is eerlijk over mijn voortgang en vertelt mij duidelijk waar ik sta. Dit ervaar ik als erg prettig. Ik weet precies waar ik aan toe ben. Ze geeft duidelijk feedback waar ik ook echt iets mee kan. Martie gaat als het ware mee in mijn leerproces. In overleg bespreken we wat voor voorbereiding ik ga doen op de volgende afspraak. Het is helemaal aan mijzelf hoeveel ik wil oefenen. Als er een tentamen in het vooruitzicht is gaan we het hele tentamen bespreken, zodat ik optimaal voorbereid ben. Ze geeft tips hoe om te gaan met de spanningen die bij het tentamen aanwezig zijn. Hiernaast is er ook altijd ruimte voor je eigen gevoelens en meningen. Ik zal de coaching zeker aanraden bij iedereen!”

“Martie is een uitstekende coach! Door haar scherpe kijk, vragen en ervaring krijg ik een duidelijk beeld van mijn beroepshouding en tolkvaardigheden. Wat ik fijn vind is de manier waarop zij mij laat nadenken, vragen stelt en mij bewust laat worden. Ik voel mij veilig om me open te stellen door haar rust en empatisch vermogen. Door Martie krijg ik nog meer energie en zin om mijn eigen gestelde paden als tolk NGT te behalen en vol moed het werkveld in te gaan.”

“Als studenttolk heb ik de coaching van Martie als waardevol ervaren. (ik ben nu werkzaam als tolk)
Ze maakte een analyse van je sterke – en zwakke punten. Daarmee ging je dan aan het werk. Stapsgewijs werden je vaardigheden getraind, waarbij de positieve kanten ook benoemd werden.
Haar manier van werken is doortastend, adequaat en doel gericht. Martie windt er geen doekjes om heen en dat is soms wel slikken. Toch kom je door haar enorme gedrevenheid daar waar je wezen wil.
Als ze in je gelooft, maakt ze zich ook echt hard voor je!!
Haar coaching is goed voor bereid. Ik vond het ook prettig dat ze tussendoor contact met je onderhield.
De coaching kost wat, maar is het echt waard!”

Wat kan ik je bieden in coaching?
 • ondersteuning bij werk gerelateerde zaken en vaardigheden in de breedste zin van het woord;
 • versterken van jouw houding, grenzen en tolkbeslissingen;
 • stand van zaken opmaken van tolkvaardigheden: wat doe je goed, wat beheers je al en mag je nog meer gaan doen en waar liggen nog uitdagingen. Dit analyseren we samen adhv tolkprestaties die je inbrengt;
 • begeleiding en training van jouw tolkvaardigheden, stemtolken versus tolken, vertaal-opties, NGT vaardigheden;
 • praktische tips en aanbevelingen over hoe je zaken, die jezelf aandraagt, stap voor stap kan oefenen of verbeteren;
 • begeleiding bij het upgraden van tolkkwaliteiten of bij een re-integratietraject als tolk;
 • als vertrouwenspersoon kan ik je ondersteunen bij: een vermoeden van mishandeling, agressie of geweld; situaties van grensoverschrijdend gedrag tegenover een cliënt of tegenover jou als tolk; of bij een klacht die je hebt gekregen en waarbij je jouw eigen functioneren wilt gaan analyseren, er lering uit wilt trekken en vertrouwen kunt herstellen;
 • als studenttolk kan je worden getraind om binnen afzienbare tijd het felbegeerde diploma te behalen. Samen met jou kan ik overzicht creëren in de wirwar van leerpunten, specifieke vaardigheden verbeteren en je op maat trainen. We kunnen ook examens voorbereiden, zodat je beter beslagen ten ijs komt;
 • de doorlooptijd van coaching bepaal je zelf. Die kan variëren van één coachsessie tot een langer traject;
 • live én online mogelijk.

Werkwijze als coach

Als coach werk ik volgens de oplossingsgerichte methode, deze methode richt zich op wat er goed gaat en wat je kan versterken. Daarna kijken we naar je uitdagingen. Bij deze zoektocht kan ik je praktisch ondersteunen en kan jij als ‘pad’vinder je eigen kwaliteiten/insignes (her)ontdekken en op maat trainen. Als coach ben ik positief ingesteld, creatief en ‘to the point’. Ik vind het belangrijk om met een lach te werken. Emoties schrikken mij niet af, evenals de schaduwkant van het leven en het werk. Voor mij is het daarbij belangrijk dat de tolken hun eigen antwoorden vinden voor hun functioneren in het werkveld. Keuzes die bij jou passen, maken jou uniek in tolkenland.

Nascholing

Bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken ben ik geregistreerd als academisch coach en intervisor voor tolken. Ik ben gescreend op mijn taalniveau voor Nederlandse Gebarentaal en heb via het NFA (NGT Functioneel Assessment) C-niveau behaald. Hierdoor komt coaching van TolkInsigne in aanmerking voor nascholingspunten in alle categorieën.

Tolk Insigne

Intervisie

Intervisie is een schitterend middel om samen met collega’s te sparren over tolksituaties. Daarbij is het net zo essentieel om te kijken naar wat je goed doet en welke kwaliteiten je (reeds) hebt ingezet, naast dat we samen gaan zoeken naar mogelijke oplossingen. Een focus op je eigen unieke kwaliteiten en zelf een keuze mogen maken in de verschillende benaderingen die je collega’s aandragen, maken dat jij als tolk op je eigen wijze je in het werkveld kunt bewegen. Jij bepaalt het pad.

Wat kan ik je bieden in intervisie?
 • samen kijken we met collega’s naar verschillende tolksituaties. Daarbij prikkel ik ieder om een zelfgekozen bril op te zetten, zodat we veelkleurige antwoorden krijgen waarmee we in de praktijk verder kunnen;
 • verschillende creatieve werkvormen en methodes passend bij de cases die worden ingebracht;
 • mijn brede praktijkervaring als tolk (sinds 1989) en als docent (sinds 1998) in bijna alle deelgebieden van het vak wordt door veel intervisiegroepen ervaren als een rijke aanvulling.

Werkwijze als intervisor

Intervisie doe je samen, vanuit onderling respect en gelijkwaardigheid. De groep bepaalt gemeenschappelijk welke cases besproken worden. Elke keer vind ik het weer verrassend hoe ieder vanuit zijn unieke wijze zich beweegt in een tolksituatie. Zo krijgt de klant een scala aan veelkleurige tolken waaruit hij of zij kan kiezen en kan je zelf de richting bepalen die je in dit veelzijdige vak gaat. Hier wil ik mensen in intervisie toe uitnodigen.
Als coach en intervisor ben ik positief ingesteld, creatief en ‘to the point’. Ik pas verschillende werkvormen toe om met elkaar in gesprek te komen. Daarbij vind ik het belangrijk om met een lach te werken en te kijken naar het goede, dat is altijd mijn startpunt. Emoties schrikken mij niet af, evenals de schaduwkant van het leven en het werk. In onderling vertrouwen is het ook belangrijk dat daar binnen de intervisie groep ruimte en veiligheid voor is.

Reacties van tolken in intervisie:

“Martie zorgt voor een fijne manier van intervisie voeren waar ik elke keer veel van opsteek. Door de manier waarop ze ons (tolken van de intervisiegroep) kritische vragen laat bedenken, komen we als groep onderling vaak op meerdere oplossingen voor lastige tolksituaties. Martie heeft oog voor ieder lid van de intervisiegroep en creëert een ontspannen en veilige leeromgeving. Tevens is er veel aandacht voor hetgeen dat je als tolk al goed doet (complimenten), waardoor je je als intervisie lid gemakkelijker open kunt stellen. Kortom: voor mij een positieve ervaring wat betreft de begeleiding van Martie.”

Schrijftolk: 6 jaar is Martie onze intervisor geweest. Heerlijk hoe je in een veilige omgeving kan sparren, inzichten krijgt en zo nu en dan uitgedaagd wordt om breder te kijken. Bedankt!”

Nascholing

Bij het Register Tolken Gebarentaal ben ik bekend als geregistreerd intervisor en coach. Coaching en intervisie van TolkInsigne kunnen hierdoor worden aangemeld als nascholingsactiviteit.

Tolk Insigne

Tolk Nederlandse Gebarentaal

Gelijkwaardigheid tussen doven en horenden kan ontstaan door een vloeiende communicatie. De inzet van een vaardige tolk die hiertoe kan bijdragen is essentieel. U kunt deze expertise en professionaliteit van mij als tolk verwachten. Een goede samenwerking met alle partijen daarbij is cruciaal.

Ik ben als tolk in te huren voor alle voorkomende tolksituaties van en naar het Nederlands. Door mijn ruime ervaring als tolk, vanaf 1989, en als docent tolkvaardigheden, kunt u van mij een hoge expertise verwachten. Ik ben hierdoor ook inzetbaar voor multi-complexe tolksettings.

Ik ben geïnterviewd voor het blad Gezond Gehoor. ( download hier )
Gezond Gehoor mediagroep (www.gezondgehoor.nl)

Informatie in Gebarentaal:

Gespecialiseerd Justitietolk

Naast een HBO-diploma als Tolk NGT ben ik beëdigd Gerechtstolk in strafzaken. Ik heb de taalspecifieke opleiding voor Nederlandse Gebarentaal gevolgd bij de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers [SIGV]. In deze opleiding ben ik geëxamineerd op mijn vertalingen van en naar Nederlandse Gebarentaal binnen justitie. Ook beschik ik over gespecialiseerde kennis van strafrecht, strafprocesrecht, justitiële terminologie en vertalingen van en naar Nederlandse Gebarentaal.

Geregistreerd en beëdigd tolk

Register Tolken Gebarentaal [RTGS-id 10]
Register Beëdigde Tolken en Vertalers, specialisatie “tolk in strafrecht” [RBTV-id 2083]

Aanvragen

Voor tolksituaties kunt u mij rechtstreeks aanvragen via mail of telefoon, dit scheelt u bemiddelingskosten.
In spoedeisende gevallen [ziekenhuis, politie etc.] ben ik ook buiten kantooruren beschikbaar.

Als u mij niet kunt bereiken, dan kunt u een tolk aanvragen bij de bemiddelingsorganisaties onder de links.

Tolk Insigne

Voorwaarden

U kunt de algemene voorwaarden en specifieke afspraken met betrekking tot mijn diensten vinden in de onderstaande pdf-documenten:

Verdere Links en Informatie

Tolk Insigne

CONTACT

TolkInsigne: Martie Emmerzaal-Boelens
 • Mobiel
  06-301 310 04
 • E-mail
  info@tolkinsigne.nl
 • Adres
  Blommesteinsingel 72
 • Postcode
  2804 EJ GOUDA
 • facebook
  https://www.facebook.com/tolkinsigne/

Contact Formulier

  Uw naam (*)

  Uw e-mail (*)

  Onderwerp

  Uw bericht