Coaching

Een frisse blik over je schouder is in ons solitaire tolkenvak op verschillende momenten waardevol. Soms ervaar je dat je beter zou kunnen en beter zou willen functioneren. Of je wilt na jaren zelfstandig werken als tolk of schrijftolk eens de stand van zaken opmaken, waarin je samen met iemand kijkt naar je sterke kanten en waar je nog puntjes op de i kunt zetten. Of je wilt als studenttolk persoonlijke begeleiding op een heel andere manier. TolkInsigne biedt je die frisse blik!

Samen kijken we waar jouw kracht en passie ligt als tolk, wie jij als unieke tolk mag zijn. Je krijgt persoonlijke ondersteuning op punten die voor jou belangrijk zijn. Naast tolkvaardigheden en het aanpassen van vertalingen voor specifieke doelgroepen, kan je bij TolkInsigne ook terecht als je eens wilt sparren over je werk en of je nog de goede richting uitgaat. Het is altijd op maat en jij bepaalt het pad.

Naast coach ook vertrouwenspersoon

Door mijn jarenlange ervaring als coach en als tolk in de meest pittige settings en binnen justitie kan ik je ook ondersteunen met mijn kennis en kunde als vertrouwenspersoon. Het is een hele kunst om als tolk overal goed te kunnen functioneren en om goede beslissingen te nemen in pittige settings. Je staat er niet alleen voor! Zijn er zaken die precair of heftig zijn en waar je behoefte hebt aan een luisterend oor, een gezamenlijke analyse en ondersteuning bij vervolgstappen? Voel je welkom.

Reacties van coachees:

“Als studenttolk ben ik meerdere keren gecoacht door Martie om mijn tolken naar een hoger niveau te brengen. Samen wordt er gekeken naar wat ik al kan, wat ik al goed doe en vanuit daar wordt gewerkt. Martie is eerlijk over mijn voortgang en vertelt mij duidelijk waar ik sta. Dit ervaar ik als erg prettig. Ik weet precies waar ik aan toe ben. Ze geeft duidelijk feedback waar ik ook echt iets mee kan. Martie gaat als het ware mee in mijn leerproces. In overleg bespreken we wat voor voorbereiding ik ga doen op de volgende afspraak. Het is helemaal aan mijzelf hoeveel ik wil oefenen. Als er een tentamen in het vooruitzicht is gaan we het hele tentamen bespreken, zodat ik optimaal voorbereid ben. Ze geeft tips hoe om te gaan met de spanningen die bij het tentamen aanwezig zijn. Hiernaast is er ook altijd ruimte voor je eigen gevoelens en meningen. Ik zal de coaching zeker aanraden bij iedereen!”

“Martie is een uitstekende coach! Door haar scherpe kijk, vragen en ervaring krijg ik een duidelijk beeld van mijn beroepshouding en tolkvaardigheden. Wat ik fijn vind is de manier waarop zij mij laat nadenken, vragen stelt en mij bewust laat worden. Ik voel mij veilig om me open te stellen door haar rust en empatisch vermogen. Door Martie krijg ik nog meer energie en zin om mijn eigen gestelde paden als tolk NGT te behalen en vol moed het werkveld in te gaan.”

“Als studenttolk heb ik de coaching van Martie als waardevol ervaren. (ik ben nu werkzaam als tolk)
Ze maakte een analyse van je sterke – en zwakke punten. Daarmee ging je dan aan het werk. Stapsgewijs werden je vaardigheden getraind, waarbij de positieve kanten ook benoemd werden.
Haar manier van werken is doortastend, adequaat en doel gericht. Martie windt er geen doekjes om heen en dat is soms wel slikken. Toch kom je door haar enorme gedrevenheid daar waar je wezen wil.
Als ze in je gelooft, maakt ze zich ook echt hard voor je!!
Haar coaching is goed voor bereid. Ik vond het ook prettig dat ze tussendoor contact met je onderhield.
De coaching kost wat, maar is het echt waard!”

Wat kan ik je bieden in coaching?

Werkwijze als coach

Als coach werk ik volgens de oplossingsgerichte methode, deze methode richt zich op wat er goed gaat en wat je kan versterken. Daarna kijken we naar je uitdagingen. Bij deze zoektocht kan ik je praktisch ondersteunen en kan jij als ‘pad’vinder je eigen kwaliteiten/insignes (her)ontdekken en op maat trainen. Als coach ben ik positief ingesteld, creatief en ‘to the point’. Ik vind het belangrijk om met een lach te werken. Emoties schrikken mij niet af, evenals de schaduwkant van het leven en het werk. Voor mij is het daarbij belangrijk dat de tolken hun eigen antwoorden vinden voor hun functioneren in het werkveld. Keuzes die bij jou passen, maken jou uniek in tolkenland.

Nascholing

Bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken ben ik geregistreerd als academisch coach en intervisor voor tolken. Ik ben gescreend op mijn taalniveau voor Nederlandse Gebarentaal en heb via het NFA (NGT Functioneel Assessment) C-niveau behaald. Hierdoor komt coaching van TolkInsigne in aanmerking voor nascholingspunten in alle categorieën.