Intervisie

Intervisie is een schitterend middel om samen met collega’s te sparren over tolksituaties. Daarbij is het net zo essentieel om te kijken naar wat je goed doet en welke kwaliteiten je (reeds) hebt ingezet, naast dat we samen gaan zoeken naar mogelijke oplossingen. Een focus op je eigen unieke kwaliteiten en zelf een keuze mogen maken in de verschillende benaderingen die je collega’s aandragen, maken dat jij als tolk op je eigen wijze je in het werkveld kunt bewegen. Jij bepaalt het pad.

Wat kan ik je bieden in intervisie?

Werkwijze als intervisor

Intervisie doe je samen, vanuit onderling respect en gelijkwaardigheid. De groep bepaalt gemeenschappelijk welke cases besproken worden. Elke keer vind ik het weer verrassend hoe ieder vanuit zijn unieke wijze zich beweegt in een tolksituatie. Zo krijgt de klant een scala aan veelkleurige tolken waaruit hij of zij kan kiezen en kan je zelf de richting bepalen die je in dit veelzijdige vak gaat. Hier wil ik mensen in intervisie toe uitnodigen.
Als coach en intervisor ben ik positief ingesteld, creatief en ‘to the point’. Ik pas verschillende werkvormen toe om met elkaar in gesprek te komen. Daarbij vind ik het belangrijk om met een lach te werken en te kijken naar het goede, dat is altijd mijn startpunt. Emoties schrikken mij niet af, evenals de schaduwkant van het leven en het werk. In onderling vertrouwen is het ook belangrijk dat daar binnen de intervisie groep ruimte en veiligheid voor is.

Reacties van tolken in intervisie:

“Martie zorgt voor een fijne manier van intervisie voeren waar ik elke keer veel van opsteek. Door de manier waarop ze ons (tolken van de intervisiegroep) kritische vragen laat bedenken, komen we als groep onderling vaak op meerdere oplossingen voor lastige tolksituaties. Martie heeft oog voor ieder lid van de intervisiegroep en creëert een ontspannen en veilige leeromgeving. Tevens is er veel aandacht voor hetgeen dat je als tolk al goed doet (complimenten), waardoor je je als intervisie lid gemakkelijker open kunt stellen. Kortom: voor mij een positieve ervaring wat betreft de begeleiding van Martie.”

Schrijftolk: 6 jaar is Martie onze intervisor geweest. Heerlijk hoe je in een veilige omgeving kan sparren, inzichten krijgt en zo nu en dan uitgedaagd wordt om breder te kijken. Bedankt!”

Nascholing

Bij het Register Tolken Gebarentaal ben ik bekend als geregistreerd intervisor en coach. Coaching en intervisie van TolkInsigne kunnen hierdoor worden aangemeld als nascholingsactiviteit.