TolkInsigne

Taal brengt mensen in contact. Gebarentaal brengt mensen in beweging. Echt contact krijgen we door vloeiende communicatie, het maakt ons volwaardige mensen.

Tolken hebben een schitterend vak; zij mogen een sleutel zijn in communicatie. Als tolk wil je vloeiend Nederlandse Gebarentaal beheersen en betrouwbaar zijn in je vertalingen én je in balans kunnen bewegen in het pittige en veelzijdige werkveld. Dat je daarin kunt en wilt groeien is evident.
 

Tolk Insigne

TolkInsigne is dé organisatie die in dit proces met tolken wil oplopen en een brede ondersteuning op maat aanbiedt. Je kunt zoals een ‘pad-vinder’ je eigen ‘insignes’ behalen voor het tolken, waardoor jij je professioneel kan onderscheiden. Dit kan via trainingen, coaching of intervisie die naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk en eigen behoefte.
 

Tolk in Sign

TolkInsigne richt zich op het trainen en ondersteunen van ‘Tolk in Sign’: tolken Nederlandse Gebarentaal, schrijftolken en studenttolken.

Voor bedrijven en instellingen, die werken met doven en slechthorenden, biedt TolkInsigne trainingen op maat om personeel ‘gebarentaalvaardiger’ en ‘doofvriendelijk’ te laten functioneren.

Als Tolk Nederlandse Gebarentaal ben ik zelf nog dagelijks te vinden in de praktijk in alle voorkomende tolksituaties. Ik ben meer dan 25 jaar tolk en gespecialiseerd in het justitiële domein. Door mijn expertise kunt u mij inzetten in alle situaties en in complexe settings.

Martie Emmerzaal-Boelens
 
Tolk Nederlandse Gebarentaal (1989)
Gerechtstolk in strafzaken-NGT (SIGV)
Docent tolkvaardigheden (SIGV)
Academisch Coach en counselor voor tolken (ACC)
Geregistreerd Intervisor (RTGS)