Tolken bij jeugdzorg en in OTS

Er zijn steeds meer dove ouders waarvan de kinderen onder toezicht worden gesteld. Daarvoor moet je als dove ouder gedwongen hulpverlening volgen, komt een voogd regelmatig op bezoek (ook onverwacht) en heb je te maken met spannende situaties waar nogal veel van afhangt.

Gesprekken met een voogd lijken simpele 1 op 1 gesprekjes maar een vaardige en ervaren tolk in dit proces is essentieel. Ook bij gesprekken met jeugdhulpverlening voorafgaand aan een gedwongen maatregel, zoals OTS, is een bekwame tolk essentieel omdat men ook vaak hier al aan bewijsverzameling kan doen.

Heb jij de sleutels om hier te tolken? Kom langs om ze te verzamelen.

Programma: Deze tweedaagse training bespreekt de valkuilen, handvaten, attitude, grenzen en verantwoordelijkheden. Er is aandacht voor de specifieke terminologie, het verloop van het proces en de verschillende instellingen die er mee gemoeid zijn. En we zullen praktijkgericht aan de slag gaan met casuïstiek, de exactheid van vertalingen en vertaalopties. Waarbij het belangrijk is dat je als tolk goed kan samenwerken en kan intunen op verschillende kwetsbare dove cliënten en hun specifieke communicatiebehoefte.

Drie experts laten je meekijken door hun bril, waardoor het een breed gedragen training is. We kijken vanuit het perspectief van de dove klant, de voogd, de dove hulpverlener en de tolk naar OTS-trajecten en het traject dat daaraan vooraf gaat.

Experts: Matthea Zeilstra, heeft 12,5 jaar gewerkt bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering als gespecialiseerd jeugdzorgwerker. Het specialisme van deze stichting is het uitvoeren van maatregelen waarbij ouders en/ of kinderen een beperking hebben. Op deze manier is zij meermalen in contact gekomen met dove ouders, hun kinderen en tolken. Zij zal in deze training haar kennis van OTS-trajecten, de opbouw, de specifieke begrippen en haar ervaringen en visie op professioneel samenwerken delen.

Jenny Hachmang, is al vele jaren werkzaam in de hulpverlening aan dove en slechthorende cliënten. Ze werkt bij het interventieteam van Kentalis. Goede en op de cliënt aangepaste communicatie vormt een speerpunt voor haar om zo de zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren. In haar hulpverlening richt zij zich op de cliënt zelf, het netwerk en ondersteuning hierin. Aangezien zij zelf slechthorend is met een ci, opgegroeid met NGT, weet ze hoe belangrijk communicatie is. Ze heeft meerdere cliënten begeleid binnen OTS-trajecten en daarin nauw samengewerkt met jeugdzorg, voogden en tolken. Zij deelt haar expertise vanuit haar perspectief als hulpverlener en NGT deskundige. Daarnaast geeft ze vanuit het oogpunt van de cliënt feedback op de vertalingen van de tolken en hoe men kan intunen.

Martie Emmerzaal is sinds 1999 gediplomeerd docent tolkvaardigheden eerst op de HU en nu op de opleiding voor Gerechtstolken SIGV. Bij de SIGV mocht zij de NGT-opleiding voor Gerechtstolken ontwikkelen in samenwerking met Suzanne Heuft en het NGC. Het tolken binnen OTS is een van de onderdelen van deze opleiding. Martie tolkt als gediplomeerd Gerechtstolk in justitie voor strafrecht en familie- en jeugdrecht. Binnen OTS trajecten en in multi-complex situaties heeft zij veel ervaring en deelt deze graag in haar trainingen.

Voor wie: 15-20 gediplomeerde tolken, die samen op zoek willen gaan naar sleutels waardoor ze professioneel in dit soort settingen en voor deze doelgroep kunnen tolken.
Data tweedaagse: Twee aaneensluitende dagen om jezelf echt onder te dompelen in dit thema
Vrijdag en zaterdag 3 en 4 september 2021 van 9:30-17:15u
(inloop vanaf 9 uur)
Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Kosten: Voor deze tweedaagse training met 3 experts betaal je slechts
€ 395,00 (excl. BTW).
Lunch, koffie, thee en materiaal voor beide dagen is inbegrepen
Nascholing: De training is goedgekeurd als nascholing bij het RTGS onder nr 13087 voor alle categorieën: totaal 12 uur;
5 uur Taal- en tolkvaardigheden,
3 uur Attitude,
4 uur Doelgroepen
Aanmelding:   Aanmelden doe je door het invullen en online verzenden van het onderstaande formulier.
Na verzending van je aanmelding ontvang je direct een ontvangst-bevestiging.
Je inschrijving wordt definitief na betaling van € 477,95 (incl. BTW)
op bankrekening NL73 INGB 0006 7781 33
t.n.v. TolkInsigne te Gouda
onder vermelding van ‘OTS‘.
Let op: vol is vol! Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.
Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl

Reacties van deelnemers:

“fijne sfeer en heel praktisch met veel relevante theorie en praktijkvoorbeelden”
“een afwisselend programma met meerdere inzichten”
“er was een open en veilige sfeer om met elkaar te delen en tolkvaardigheden te oefenen”


Aanmeldingsformulier:

Deze training is nu gesloten, neem contact op via het contactformulier voor eventuele vragen of informatie.