Schrijftolk in Justitie, Tapwerk en Audioverhoren

Schrijftolken worden steeds meer ingezet binnen Justitie voor het uitwerken van audio-verhoren en tapgesprekken, maar zijn er niet in geschoold. Daarom rijzen er veel vragen: Hoe dien je dit soort teksten uit te werken, wat is belangrijk voor de bewijsvoering, welke zaken dien je verbatim uit te werken en wanneer kan er resumerend of anders worden gewerkt. En hoe zit het met de samenwerking, voorwaarden die je kan stellen en met wie kan je overleggen? etc.

In deze workshop zullen experts aan het woord komen die met jullie de ins en outs van dit soort werkzaamheden gaan bespreken. Deze workshop zal een aanzet zijn tot professionaliseren van de inzet van schrijftolken bij justitie, voor het uitwerken van tapgesprekken en audio-verhoren. Ook zal er aan het einde van de dag een begin worden gemaakt met het opstellen van richtlijnen van waaruit schrijftolken deze opdrachten aannemen en uitvoeren, om zo uniformiteit en professionaliteit uit te stralen. In de training zal kennis worden gedeeld vanuit de visie van politie en de visie van de tolk. Hiernaast is er ook ruimte voor oefening, zoals positionering als tolk en ga je praktisch aan de slag met het uitwerken van een tapgesprek.

Programma: Op deze trainingsdag zal er aandacht zijn voor:

  • Wettelijk kader
  • Doelen van de politie m.b.t. tapgesprekken, live tolken, audio-verhoor (verschillen, overeenkomsten)
  • Bewijs verzamelen, wat betekent dit voor de tolkwerkzaamheden qua aandachtspunten
  • Taken en verantwoordelijkheden rechercheur versus tolk
  • Voorwaarden scheppen waaronder je als tolk professioneel kan werken
  • Technisch goed luisteren en keuzes maken in wijze van uitwerking vanuit je expertise
  • Beantwoorden van vragen
  • Praktijkoefening
  • Eerste aanzet voor het opstellen van richtlijnen
Experts: Roland Pet is werkzaam bij Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, bij de afdeling LIRC (landelijke internationaal rechtshulp centrum). Eén van zijn kerntaken is tolkencoördinatie en vertalingen binnen justitie. Vanuit dit werk zal hij zijn kennis delen hoe tolken en politie samen dienen te werken bij het veilig stellen van bewijslast en waar dat aan moet voldoen.
Christina Budimir is beëdigd gerechtstolk, taptolk, interceptietolk en vertaler van en naar het Bosnisch, Kroatisch, Servisch en Montenegrijns. Tevens is zij werkzaam als docent op de opleiding voor Gerechtstolken vertalers SIGV. Zij heeft een brede staat van dienst en heeft veel ervaring in het uitwerken van audioteksten naar geschreven teksten. Zij zal haar expertise en werkwijze in deze met jullie delen.
Martie Emmerzaal is docent tolkvaardigheden op de opleiding voor Gerechtstolken SIGV en geeft daar de taaloverstijgende tolkmodule aan gesprokentaal tolken en schrijftolken. Zij runt haar eigen nascholingsbedrijf, waarvoor zij ook tolken als academic coach kan begeleiden en kan worden ingezet als erkend intervisor. Martie is werkzaam als tolk Gebarentaal in multi-complex situaties en justitie.
Data: Zaterdag 19 maart, van 9:30- 12:30 en 13:15-17:15 uur
(ontvangst vanaf 9:00 u.)
Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Voor wie: 25-30 Gediplomeerde schrijftolken die reeds werkzaam zijn binnen justitie voor het uitwerken van tapgesprekken of audioverhoren of daarin nog geen ervaring hebben.
Nascholing: De training is goedgekeurd als nascholing door de Stichting RTGS onder nr 5670 voor totaal 6,15 uur: 5 uur Taal- en tolkvaardigheden en 1,15 uur Attitude.
LET OP: Het live tolken als schrijftolk in justitie in rechtbank op verhoor of aanverwante justitiële settings wordt dit jaar in een andere training van TolkInsigne aangeboden.
Aanmelding: Deze training is nu vol, neem contact op via het contactformulier voor eventuele vragen of informatie.
Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl
Wil je alvast een plaats reserveren voor een volgende sessie, klik dan hier om dit via een mailtje aan te geven en naar de contactpagina te gaan.

Aanmeldingsformulier:

Deze training is nu vol, neem contact op via het contactformulier voor eventuele vragen of informatie.