Help… Stemtolken

Blaas jij jezelf ook op als je moet stemtolken? Of wil je door blijven ademen en een kans wagen om te kunnen groeien? Dan is dit trainingstraject voor jou.

Je krijgt tips en tricks, waarbij we deze eerst oefenen en strategieën aanleren. En daarna gaan we daadwerkelijk in kleine groepjes oefenen in het tolken in een veilige trainingssetting met dove gasten. Neem je kans waar, oefening baart kunst !

Reacties van tolken:

“Erg fijne workshop! Goede opbouw met in het begin filmpjes en later dove gasten. Ruimte voor feedback en groei in een veilige omgeving.”

“Super bedankt voor deze leerzame middagen! Echt een boost voor mijn zelfvertrouwen wbt stemtolken! En super leuk om zo live te oefenen!!”

Programma: Het trainingstraject bestaat uit 5 sessies waarin we samen bezig gaan om de stemtolkvaardigheden passend bij je eigen niveau te verbeteren. Ook krijg je huiswerk mee om het leertraject in de tussenliggende weken in praktijk en thuis te oefenen en te laten beklijven.

In het traject zal aandacht zijn voor:

 • Eigen kwaliteiten, werken vanuit eigen kracht en tempo.
 • Welke stemmetjes blokkeren je en welke motiveren je.
 • Tips, tricks, tolkstrategieën oefenen en toepassen.
 • Complimenten benoemen en uitdagingen stapsgewijs aangaan.
 • De nadruk ligt op stemtolken, maar ook tolken naar NGT komt aanbod.
 • Twee trainingsdagen in oefenen van vaardigheden.
 • Drie trainingsdagen toepassen van vaardigheden in tolksessies binnen de veilige trainingsomgeving.
 • Dove gasten zullen benoemen wat hun wensen zijn bij stemtolken en tolken en hoe ze willen dat de tolk met hen samenwerkt.
 • Oefenen, oefenen en oefenen van NGT en stemtolken in tweetallen en in kleine groepjes.
 • Creatieve werkvormen en speels, oplossingsgericht leren.
 • Huiswerk.
Experts: Dove gasten zijn als rollenspelers aanwezig en zullen hun ervaringen met tolken delen over hoe zij het beste kunnen samenwerken in stemtolken.
Martie Emmerzaal is sinds 1999 gediplomeerd docent tolkvaardigheden en werkt, na haar ervaring als docent op de HU, nu als docent op de opleiding voor Gerechtstolken en vertalers SIGV. Tevens is zij gediplomeerd academisch coach en counselor. Martie is reeds meer dan 30 jaar tolk met een brede staat van dienst. Humor, positiviteit, daadkracht en leren vanuit veiligheid in vertrouwen zijn haar speerpunten.
Combinatie met de praktijk: Het traject is een unieke combinatie van vaardigheden ontdekken, bijschaven en uitbouwen en het geleerde daarna toepassen in een ‘oefen’-praktijk met doven. Hierdoor kunnen drempels worden weggenomen voor de echte praktijk.
Data: Voorjaar 2022
Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Kosten: Voor het gehele traject van 5 sessies betaal je slechts € 480,- (excl. BTW).
(dove gasten krijgen vergoeding)
Voor wie: Voor 10-12 tolken die ondersteuning willen hebben bij het verbeteren van stemtolken en dit willen oefenen in een veilige setting én die elkaar daarbij in respect willen ondersteunen.
Nascholing: De training is goedgekeurd als nascholing bij de Stichting RTGS onder nummer 20203 voor totaal 15,45 uur:
10,45 uur Taal- en tolkvaardigheden [categorie 1],
1 uur Attitude [categorie 2]
4 uur Doelgroepen [categorie 3]
Leerdoelen: Bekijk de leerdoelen voor deze training in de volgende PDF:
Leerdoelen Trainingstraject Stemtolken
Aanmelding: Aanmelden doe je door het invullen en online verzenden van het onderstaande formulier.
Na verzending van je aanmelding ontvang je direct een ontvangst-bevestiging.
Je inschrijving wordt definitief na betaling van € 580,80 (cursusgeld incl.BTW) op
bankrekening NL73 INGB 0006 7781 33
t.n.v. TolkInsigne te Gouda
onder vermelding van ‘Stemtolken‘.
Let op: vol is vol! Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.
Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl

Aanmeldingsformulier:

Deze training gaat binnenkort open voor inschrijving. Maar ben je nu al geïnteresseerd of al opgeven voor een volgende training, neem dan contact met mij op via info@tolkinsigne.nl of via de contactpagina