‘Summertime’

“Summertime and the livin’ is easy…
Fish are jumpin’ and the cotton is high…

Een ontspannen zomertijd, wie wil dat nu niet? Juist door deze ontspanning, kan je weer opladen en voelen wat je wilt en wat niet. De zomer is dus een mooie tijd om in kaart te brengen waar je staat als tolk. Op deze trainingsdag gaan we daar samen naar kijken en welke routes je wilt nemen als je straks weer aan het werk gaat. Zodat de melodie doorgaat, en je vrolijk zingend in je vak staat…

One of these mornings you’re gonna rise up singin’
You’re gonna spread your wings and take to the sky”

Programma: Op deze trainingsdag gaan we aan de slag met de volgende aandachtspunten, thema’s:

 • Waar sta ik, waar ben ik goed in,
 • Wat wil ik, waar wil ik mee stoppen,
 • Wat heb ik nodig en waar wil ik meer van
 • Omtrent deze punten een stand van zaken opmaken mbt tolkvaardigheden en tolksettings
 • Inbreng van vertalingen en feedback op tolkvaardigheden, tolken en stemtolken
 • Oriëntatie op tolkopdrachten, settings en uitdagingen
 • Sparren met collega’s of je nog in de goede richting gaat en waar veilige havens en uitdagingen liggen
 • Huiswerk ter voorbereiding
Experts: Martie Emmerzaal is sinds 1999 gediplomeerd docent tolkvaardigheden en werkt, na haar ervaring als docent op de HU, nu als docent op de opleiding voor Gerechtstolken en vertalers SIGV. Tevens is zij gediplomeerd academisch coach en counselor. Martie is reeds meer dan 25 jaar tolk Gebarentaal met een brede staat van dienst. Humor, positiviteit, daadkracht en leren vanuit veiligheid in vertrouwen zijn haar speerpunten.
Data:   28 juli of 11 augustus in overleg, afhankelijk van het aantal aanmeldingen
Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Kosten: Voor de trainingsdag betaal je € 210,- (incl. lunch, excl. BTW).
Voor wie: 8-12 gediplomeerde tolken NGT, die elkaar op respectvolle wijze elkaar van feedback willen voorzien en willen ondersteunen in tolkvaardigheden en richting bepalen.
Nascholing: De training is goedgekeurd als nascholing door de Stichting RTGS, onder nr 25557, voor totaal 6 uur:
3 uur Taal- en tolkvaardigheden [categorie 1]
3 uur Attitude [categorie 2].
Leerdoelen: Bekijk de leerdoelen voor deze training in de volgende PDF:
Leerdoelen ‘Summertime’
Aanmelding: Aanmelden doe je door het invullen en online verzenden van het onderstaande formulier.
Na verzending van je aanmelding ontvang je direct een ontvangst-bevestiging.
Je inschrijving wordt definitief na betaling van € 254,10 (incl. BTW)
op bankrekening NL73 INGB 0006 7781 33
t.n.v. TolkInsigne te Gouda
onder vermelding van ‘Summertime‘.
Let op: vol is vol! Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.
Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl

Aanmeldingsformulier:

  (*): Gegevens met een sterretje zijn verplicht.
  De overige gegevens gewenst, vooral als u ze ook op uw factuur wilt terugzien.

  Functie (*):
  Tolk NGTSchrijftolkTolk NGT én Schrijftolk

  RTG-nummer (*):

  RBTV-nummer:

  Email adres (*):

  Mobiel nummer (*):

  Bedrijfsnaam:

  Voorletters (*):

  Roepnaam:

  Tussenvoegsels:

  Achternaam (*):

  Straat en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Eventuele toevoeging:

  "Met deze inschrijving ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van TolkInsigne voor trainingen en verwerken van mijn persoonsgegevens zoals deze zijn vermeld in de algemene voorwaarden."
  Akkoord (*):