Spelen met taal, rolnemen versus helikopterview

Spelen met taal is typisch iets dat tolken moéten kunnen. Wanneer je kunt spelen met taal, zal je beter kunnen tolken en uit meer mogelijkheden kunnen kiezen om je vertaling zo optimaal mogelijk te maken. In deze workshop staan vooral loskomen van het Nederlands, rolnemen versus lokalisatie en classifiër-gebruik, souplesse en lol centraal!

Programma: Op deze trainingsdag gaan we spelen en meerdere vaardigheden met elkaar combineren en samenbinden:

  • Rolnemen versus lokalisatie/ helikopterview
  • Rolnemen op diverse manieren en van verschillende typetjes
  • Kunnen spelen met classifiërs
  • Verandering in perspectief en wanneer
  • Mimiek en expressie
  • Inleven versus afstand, wanneer zet je wat in tbv je vertaling of ‘zelfbescherming’.
  • Vergroten van creatief taalgebruik en visualisatie
  • Aanleren van NGT-eigen aspecten
Experts: Martie Emmerzaal is sinds 1999 gediplomeerd docent tolkvaardigheden en werkt, na haar ervaring als docent op de HU, nu als docent op de opleiding voor Gerechtstolken en vertalers SIGV. Tevens is zij gediplomeerd academisch coach en counselor. Martie is reeds meer dan 25 jaar tolk Gebarentaal met een brede staat van dienst. Humor, positiviteit, daadkracht en leren vanuit veiligheid in vertrouwen zijn haar speerpunten.
Data: Vrijdag 26 april 2019 van 9:30-17:15uur
Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Kosten: Voor de trainingsdag betaal je € 210,- (incl. lunch, excl. BTW).
Voor wie: 8-12 gediplomeerde tolken NGT, die op speelse wijze gevoed willen worden en elkaar daarin willen ondersteunen. Er is een veilige en ondersteunende leeromgeving.
Nascholing: De training is aangemeld als nascholing bij de Stichting RTG voor totaal 6 uur:
6 uur Taal- en tolkvaardigheden [categorie 1]
Leerdoelen: Bekijk de leerdoelen voor deze training in de volgende PDF:
Leerdoelen ‘Spelen met Taal’
Aanmelding: Aanmelden en inschrijven doe je door het invullen en online verzenden van het onderstaande formulier.
Na verzending van je aanmelding ontvang je direct een ontvangst-bevestiging.
Je inschrijving wordt definitief na betaling van € 254,10 (cursusgeld incl.BTW) op bankrekening NL15 INGB 0004 2833 67 t.n.v. M.A.J. Emmerzaal-Boelens te Gouda onder vermelding van ‘Spelen met Taal‘.

Let op: vol is vol! Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.

Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl

Aanmeldingsformulier:

Deze training is nu gesloten, neem contact op via het contactformulier voor eventuele vragen of informatie.