Tolk Insigne

Tolk Nederlandse Gebarentaal

Gelijkwaardigheid tussen doven en horenden kan ontstaan door een vloeiende communicatie. De inzet van een vaardige tolk die hiertoe kan bijdragen is essentieel. U kunt deze expertise en professionaliteit van mij als tolk verwachten. Een goede samenwerking met alle partijen daarbij is cruciaal.

Ik ben als tolk in te huren voor alle voorkomende tolksituaties van en naar het Nederlands. Door mijn ruime ervaring als tolk, vanaf 1989, en als docent tolkvaardigheden, kunt u van mij een hoge expertise verwachten. Ik ben hierdoor ook inzetbaar voor multi-complexe tolksettings.

Ik ben geïnterviewd voor het blad Gezond Gehoor. ( download hier )
Gezond Gehoor mediagroep (www.gezondgehoor.nl)

Informatie in Gebarentaal:

Gespecialiseerd Justitietolk

Naast een HBO-diploma als Tolk NGT ben ik beëdigd Gerechtstolk in strafzaken. Ik heb de taalspecifieke opleiding voor Nederlandse Gebarentaal gevolgd bij de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers [SIGV]. In deze opleiding ben ik geëxamineerd op mijn vertalingen van en naar Nederlandse Gebarentaal binnen justitie. Ook beschik ik over gespecialiseerde kennis van strafrecht, strafprocesrecht, justitiële terminologie en vertalingen van en naar Nederlandse Gebarentaal.

Geregistreerd en beëdigd tolk

Register Tolken Gebarentaal [RTGS-id 10]
Register Beëdigde Tolken en Vertalers, specialisatie “tolk in strafrecht” [RBTV-id 2083]

Aanvragen

Voor tolksituaties kunt u mij rechtstreeks aanvragen via mail of telefoon, dit scheelt u bemiddelingskosten.
In spoedeisende gevallen [ziekenhuis, politie etc.] ben ik ook buiten kantooruren beschikbaar.

Als u mij niet kunt bereiken, dan kunt u een tolk aanvragen bij de bemiddelingsorganisaties onder de links.