Tolken in Ondertoezichtstellings-trajecten

Er zijn steeds meer doven die voor de opvoeding van hun kinderen onder toezicht worden gesteld. Daarvoor moet je als dove gedwongen hulpverlening volgen, komt een voogd regelmatig op bezoek ( ook onverwacht) en heb je te maken met spannende situaties waar nogal veel van afhangt.
Voogdgesprekken lijken simpele 1 op 1 gesprekjes maar een goede vaardige en ervaren tolk in dit proces is essentieel.
Heb jij de sleutels daarvoor?

Programma: Deze tweedaagse training bespreekt de valkuilen, handvaten, attitude, grenzen en verantwoordelijkheden. Er is aandacht voor de specifieke terminologie, het verloop van het proces en de verschillende instellingen die er mee gemoeid zijn. En we zullen praktijkgericht aan de slag gaan met casuïstiek, de exactheid van vertalingen en vertaalopties. Waarbij het belangrijk is dat je als tolk goed kan samenwerken en kan intunen op verschillende kwetsbare dove cliënten en hun specifieke communicatiebehoefte.

We kijken vanuit het perspectief van de dove klant, de voogd, de hulpverlener en de tolk naar OTS-trajecten. Verschillende experts laten je meekijken door hun bril.

Experts: Matthea Zeilstra, is sinds 12,5 jaar werkzaam bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering als gespecialiseerd jeugdzorgwerker. Het specialisme van deze stichting is het uitvoeren van maatregelen waarbij ouders en/ of kinderen een beperking hebben. Op deze manier is zij meermalen in contact gekomen met dove ouders en tolken. Zij zal in deze training haar kennis van OTS trajecten, de opbouw, de specifieke begrippen en haar ervaringen en visie op professioneel samenwerken delen.
Jenny Hachmang, is al vele jaren werkzaam in de hulpverlening aan dove en slechthorende cliënten thuis, waarbij de communicatie een speerpunt voor haar vormt om de zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren. Zij weet hoe belangrijk goede communicatie is, ze is slechthorend met een ci, opgegroeid met NGT. Jenny richt zich in hulpverlening op de cliënt zelf, het netwerk en ondersteuning hierin. Ze heeft meerdere cliënten begeleid binnen OTS-trajecten en daarin samengewerkt met voogden en tolken. Vanuit haar perspectief als hulpverlener en NGT deskundige deelt ze haar expertise. En vanuit het oogpunt van de cliënt geeft zij feedback op de vertalingen van de tolken.
Martie Emmerzaal is sinds 1999 gediplomeerd docent tolkvaardigheden eerst op de HU en nu op de opleiding voor Gerechtstolken SIGV. Bij de SIGV mocht zij de NGT opleiding voor Gerechtstolken ontwikkelen in samenwerking met Suzanne Heuft en het NGC. Het tolken binnen OTS is een van de onderdelen van deze opleiding. Martie tolkt als gediplomeerd Gerechtstolk in justitie voor strafrecht en familie- en jeugdrecht. Binnen OTStrajecten en in multi-complex situaties heeft zij veel ervaring en deelt deze graag in haar trainingen.
Voor wie: 15-20 gediplomeerde tolken, die samen op zoek willen gaan naar sleutels waardoor ze professioneel in dit soort settings en voor deze doelgroep kunnen tolken.
Data tweedaagse: Twee aaneensluitende dagen werden te zwaar bevonden door de deelnemers,
vandaar dat er is gekozen voor twee opeenvolgende vrijdagen.

9 en 16 maart 2018 van 9:30-17:15u
(inloop vanaf 9 uur)

Plaats: Wijkgemeente De Veste
Ridder van Catsweg 300
2804 RS GOUDA
Kosten: Voor deze tweedaagse training met gastsprekers betaal je slechts € 375,00 (excl. BTW).
Lunch, koffie, thee en materiaal voor beide dagen is inbegrepen
Nascholing: De training is goedgekeurd als nascholing bij het RTGS onder nr 13087 voor alle categorieën: totaal 12 uur;
5 uur Taal- en tolkvaardigheden,
3 uur Attitude,
4 uur Doelgroepen
Aanmelding: Aanmelden doe je door het invullen en online verzenden van het onderstaande formulier.
Na verzending van je aanmelding ontvang je direct een ontvangst-bevestiging.
Je inschrijving wordt definitief na betaling van € 453,75 (incl.BTW) op bankrekening NL15 INGB 0004 2833 67 t.n.v. M.A.J. Emmerzaal-Boelens te Gouda onder vermelding van ‘OTS‘.
Let op: vol is vol! Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.
Voorwaarden: Voor deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website.
Informatie: info@tolkinsigne.nl

Reacties van deelnemers:

“fijne sfeer en heel praktisch met veel relevante theorie en praktijkvoorbeelden”
“een afwisselend programma met meerdere inzichten”
“er was een open en veilige sfeer om met elkaar te delen en tolkvaardigheden te oefenen”


Aanmeldingsformulier:

Deze training is nu gesloten, neem contact op via het contactformulier voor eventuele vragen of informatie.